Headhunting efter en ny chef

Uncategorized | torsdag januari 31 2013 8:28 f m | Comments (0)

Nu skall vi rekrytera personal till jobbet, bland annat skall vi använda oss av headhunting och vi kommer att använda ett search företag som heter PURE search för att försöka hitta rätt personer. Den svåraste rollen är en ny chef. Det är ju väldigt kritiskt att hitta rätt person för uppdraget, det gäller naturligotvis alla positioner i bolaget men just en ny chef (VD) är extra kritiskt eftersom hen måste fungera, det är dyrt och tidsödande att rekrytera ledande befattningar och om man måste göra om detta så blir det väldigt kostsamt + att det strular till hela organisationen.

Executive search

Executive search är ett uttryck som används inom HR-branschen, det är synonymt med headhunting och innebär att man aktivt söker (search) efter kandidater på olika sätt. Via egna nätverk, via rekryteringsnätverk och så vidare. Man ringar in lämpliga kandidater och kartlägger dem innan man tar kontakt med dem. När kontakt är etablerad brukar normalt searchföretaget hålla initiala intervjuer med kandidaterna oftast vet kandidaten bara att det finns ett erbjudande, inte exakt vad det handlar om eller vilket bolag som ligger bakom erbjudandet. En intressant process tycker jag som invovlerar en ganska stor portion detektivarbete. Så nu hoppas jag att vi komemr att hitta ett par intressanta personer att förstärka företaget med så att vi står rustade inför framtiden!
Headhunting & executive search

Inga kommentarer »

Inga kommentarer ännu.

RSS feed. TrackBack URI

Lämna en kommentar

You must be logged in to post a comment.